Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

agnessa
0698 3108
Reposted fromLiebealleFarben LiebealleFarben vianukot nukot
agnessa
1318 0935
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
agnessa
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaankaottak94 ankaottak94

June 28 2015

agnessa
7082 9f0d
Reposted fromiamstrong iamstrong viamariet mariet
agnessa
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter viamariet mariet
agnessa
9377 5563 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viagreens greens
agnessa
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaunno unno
agnessa
5971 a04c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

June 26 2015

4395 f6b4 500
Reposted fromkukkaburra kukkaburra viagreens greens
agnessa
5569 6b9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 23 2015

agnessa
  - Szybciej, Ciri! Wyskok, atak, odskok! Półpiruet, cios, odskok! Równoważ, równoważ lewą ręką, bo spadniesz z grzebienia! I potłuczesz sobie... kobiece atrybuty!
 - Co?
  - Nic. Nie jesteś zmęczona? Jeśli chcesz, odpoczniemy.
  - Nie, Lambert! Mogę jeszcze. Nie jestem taka słaba, nie myśl sobie. Może spróbuję skakać przez co drugi słupek?
  - Ani mi się waż! Upadniesz, a wtedy Merigold urwie mi... głowę.
  - Nie upadnę!
  - Powiedziałem raz, powtarzał nie będę. Bez popisów! Pewnie na nogach! I oddech, Ciri, oddech! Sapiesz jak zdychający mamut!
  - Nieprawda!
  - Nie piszcz, ćwicz! Atak, odskok! Parada! Półpiruet! Parada, pełny piruet! Pewniej na słupkach, do cholery! Nie chwiej się! Wykrok, cios! Szybciej! Półpiruet! Skacz i tnij! Tak jest! Bardzo dobrze!
 - Naprawdę? Naprawdę było dobrze, Lambert?
  - Kto tak powiedział?
  - Ty! Przed chwilą!
  - Musiałem się przejęzyczyć. Atak! Półpiruet! Odskok! I jeszcze raz! Ciri, a gdzie była parada? Ile razy mam powtarzać? Po odskoku zawsze ma następować parada, wyrzut klingi chroniący głowę i kark! Zawsze!
 - Nawet wtedy, gdy walczę tylko z jednym przeciwnikiem?
 - Nigdy nie wiesz, z czym walczysz. Nigdy nie wiesz, co jest z tyłu, za tobą. Musisz się zawsze zasłaniać. Praca nóg i miecz! To ma być odruch. Odruch, rozumiesz? Nie wolno ci o tym zapominać. Zapomnisz w prawdziwej walce i już po tobie. Jeszcze raz! No! Właśnie tak! Widzisz, jak ładnie cię ustawia taka parada? Możesz z niej wyprowadzić każde uderzenie. Możesz z niej ciąć w tył, jeśli będziesz musiała. No, pokaż piruet i cios w tył.
 - Haaa!
 - Bardzo ładnie. Wiesz już, w czym rzecz? Dotarło do ciebie?
 - Nie jestem głupia!
 - Jesteś dziewczyną. Dziewczyny rozumu nie mają.
 - Ech, Lambert, gdyby to Triss usłyszała!
 - Gdyby babcia miała wąsy, toby została wojewodą. No, wystarczy. Zejdź. Odpoczniemy.
 - Nie jestem zmęczona!
 - Ale ja jestem. Powiedziałem, odpoczynek. Zejdź z grzebienia.
 - Saltem?
- A jak byś chciała? Jak kura z grzędy? Jazda, skacz. Nie bój się, ubezpieczam cię.
 - Haaaa!
 - Ładnie. Jak na dziewczynę, bardzo ładnie. Możesz już zdjąć opaskę z oczu.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromlexi lexi viawiedzmin wiedzmin
agnessa
1750 4910
Reposted fromslodziak slodziak
agnessa
7031 06e5 500
On the top of mount Rochetta, near lake garda, Trentino. ITaly.
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viageralt geralt
agnessa
5414 2528
Reposted frompulperybka pulperybka viageralt geralt
agnessa

June 20 2015

5869 d48c 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viastraggler straggler
agnessa
8902 d66b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 18 2015

agnessa
0288 0389
Reposted fromtaraxacum taraxacum viastraggler straggler
agnessa
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastraggler straggler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl